top of page

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Дата набрання чинності – 01 березня 2023 року

1. Преамбула

Оскільки в процесі здійснення статутної діяльності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДронЮА” (надалі іменується як - “Фонд”), обробляє персональні дані фізичних осіб та є:

  1. володільцем персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон);

2) керується принципом прозорості, що передбачає обробку персональних даних на підставі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

3) прагне забезпечити належний рівень захисту персональних даних, що обробляються, – було розроблено і затверджено цю Політику конфіденційності щодо обробки персональних даних Фондом. 

2. Загальні положення

2.1. Політика визначає загальні вимоги до обробки та захисту персональних даних фізичних осіб, що обробляються Фондом повністю чи частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням автоматизованих чи не автоматизованих засобів.

2.2. Політика застосовується при обробці Фондом персональних даних фізичних осіб.

2.3. Політика не застосовується при реалізації Фондом трудових відносин з фізичними особами. 

2.4. Політика не застосовується при обробці Фондом даних/інформації юридичних осіб, а також даних/інформації, які не є персональними даними фізичних осіб. 

2.5. Політику розроблено на підставі Конституції України, Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових і підзаконних актів, а також положень, правил, політик та інших документів, що регулюють порядок організації статутної діяльності Фонду.

2.6. Політика є невід’ємною частиною відповідних правочинів, що укладаються Фондом з фізичними особами, зокрема з благодійниками та бенефіціарами (отримувачами благодійної допомоги). 

2.7. Володільцем персональних даних, які обробляються у зв’язку з відвідуванням/використанням опцій Сайту, є Фонд. Фонд має право доручити повністю або частково обробку персональних даних третім особам на підставі договору, укладеного відповідно до вимог чинного законодавства.

2.8. Фізична особа є суб’єктом персональних даних за даною Політикою, якщо вона є відвідувачем Сайту, в т.ч. якщо вона використовує будь-які опції, доступні на Сайті. 

2.9. Фонд гарантує, що він дотримується належної практики та нормативних вимог щодо захисту персональних даних, захищає права суб’єктів персональних даних та запобігає ризику порушення безпеки обробки персональних даних.

2.10. Розміщення даної Політики за посиланням https://www.charity.drone.ua/ є повідомленням суб’єктів персональних даних про володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, що збираються у зв’язку з відвідуванням/використанням Сайту, про права таких суб’єктів, мету збору їх персональних даних та третіх осіб, яким можуть передаватись такі персональні дані.

 

3. Визначення термінів 

3.1. В цій Політиці терміни вживаються у наступному значенні: 

• Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту, доступ до якого здійснюється через адресу мережі Інтернет: https://www.charity.drone.ua/

• суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються, зокрема, фізична особа, яка подає Фонду свої персональні дані з використанням опцій Сайту та/або є стороною правочину, укладеного з Фондом. У разі, якщо юридична особа є стороною правочину, укладеного з Фондом, суб’єктом персональних даних визнається керівник або належним чином уповноважений представник такої юридичної особи;

• обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем; 

• база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних; 

• персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; 

• згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди; 

• третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних; 

• файли cookie - це невеликі текстові файли, які зберігаються в браузері пристрою (комп'ютер, мобільний телефон тощо) після відвідування Сайту, та які Сайт передає  браузеру. Додатково про файли cookie можна дізнатись за посиланням: https://www.charity.drone.ua/

3.2. Всі інші терміни в Політиці вживаються у значенні, визначеному чинним законодавством України, включаючи ратифіковані в Україні міжнародні нормативно-правові акти. 

4. Мета обробки персональних даних

4.1. Ця Політика розроблена з метою інформування суб’єктів персональних даних про порядок обробки їх персональних даних під час відвідування/користування Сайтом, а також з метою забезпечення захисту їх персональних даних під час такої обробки. 

4.2. Фонд обробляє персональні дані з метою здійснення статутної діяльності Фонду, вчинення правочинів з фізичними чи юридичними особами, зокрема для отримання благодійної допомоги від благодійників, надання благодійної допомоги бенефіціарам (отримувачам благодійної допомоги від Фонду) і виконання вимог, передбачених нормативно-правовими і підзаконними актами, регламентами та документами, що визначені в п.2.5. Політики в сфері благодійної діяльності Фонду.

4.3. Персональні дані можуть оброблятися для законних цілей, відмінних від початкової мети (похідна ціль), виключно якщо початкова мета і похідна ціль тісно пов'язані і тільки якщо використання даних для похідних цілей не заборонено чинним законодавством України. 

5. Склад і обробка персональних даних 

5.1. Для користування Сайтом та його можливостями відвідувач Сайту зобов'язаний прийняти умови цієї Політики. Відвідувач не має право використовувати Сайт та можливості по залученню на наданню благодійної допомоги, які надаються Сайтом, у випадку незгоди  з умовами даної Політики.

5.2. Для здійснення статутної діяльності Фонду, комунікації між сайтом та користувачем, забезпечення можливості підтримки та обробки звернень благодійників чи бенефіціарів, укладення і виконання правочинів з фізичними чи юридичними особами, Фонд чи треті особи можуть обробляти такі Ваші персональні дані: - прізвище, ім’я, по батькові; - номер телефону; - адресу електронної пошти; - реєстраційний номер облікової картки платника податків (рнокпп); - поштову адресу; - скан-копію документу, що посвідчує особу; - скан-копію картки рнокпп; - платіжну інформацію; - скан-копії пенсійного посвідчення, посвідчення про інвалідність тощо.

5.3. Фонд може збирати та обробляти наступну інформацію про Вас: 

• інформацію, яку Ви надаєте Фонду: це інформація про Вас, яку Ви надаєте шляхом використання Сайту та опцій Сайту, підписання на отримання оновлень електронною поштою, надання благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій Сайту, комунікації з Фондом через опції, доступні на Сайті, тощо. 

• інформацію про Вас, яка збирається Сайтом та іншими системами: 

1) якщо Ви відвідуєте Сайт, може збиратись певна інформацію про Вас та Ваше відвідування. Так, нам потрібні технічні дані для роботи, підтримки й поліпшення нашого сайту. Сюди входять такі дані: IP-адреса, UTM-параметри, геолокація, тип пристрою і тип браузера, файли cookie (кукі) й дані про вашу взаємодію із сайтом (сесійний ID). До сесійного ID входить: ваша взаємодія із сайтом; назва веб-сайту, з якого ви перейшли на наш сайт; використані вами функції сайту; використані вами сторінки на нашому сайті; спосіб використання нашого сайту; дії, які ви робите на сайті, якщо такі дії присутні;

2) Сайт використовує cookies – текстові файли, які зберігають в пам’яті комп’ютера або мобільного пристрою інформацію про відвідувані веб-сайти.

3) якщо Ви контактуєте із співробітниками Фонду за допомогою Сайту або інших засобів електронного зв’язку; 

• інформація, яку збирають треті особи про Вас на Сайті шляхом виконання дій: це інформація про Вас, яку Ви надаєте третім особам (наприклад, Facebook, Google, Twitter), використовуючи опції для обміну в соціальних мережах, доступні на Сайті, при переході з однієї сторінки на іншу або шляхом перегляду матеріалів, що мають посилання (відкриваються) на інші платформи (веб-сайти).

5.4. Те, яким чином Фонд обробляє Ваші персональні дані, залежить від того, як ви використовуєте Сайт та взаємодієте з ним. Частина інформації може надаватись безпосередньо Вами під час використання Сайту або в інший спосіб. Іншу інформацію Фонд може збирати та обробляти самостійно за допомогою автоматизованих технологій, що використовуються на Сайті. 

5.5. Фонд обробляє персональні дані лише в тому обсязі, який є достатнім для досягнення заявленої мети (цілей) та виконання обов’язків, передбаченим чинним законодавством.

5.6. Виключну відповідальність за достовірність персональних даних несе відвідувач під час використання Сайту. 

5.7. Правові підстави обробки даних: при відвідуванні Сайту Фонду обробляє Ваші персональні дані, якщо: 

1) Фонд отримав вашу згоду на таку обробку; 

2) ваші персональні дані необхідні Фонду для укладення та виконання з вами правочину чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину; 

3) у випадках, коли Фонд має законний інтерес для обробки ваших персональних даних, і цей законний інтерес не переважає над вашими інтересами щодо захисту даних або ваших фундаментальних прав і свобод;

4) в інших випадках, визначених чинним законодавством. У деяких випадках Фонд може мати юридичне зобов’язання обробляти ваші персональні дані або оброблятиме ваші персональні дані для формування, здійснення або захисту правових претензій. 

5.8. Способи збору Фондом персональних даних:

1) з використанням автоматизованих засобів обробки персональних даних;

2) з використанням неавтоматизованих засобів обробки персональних даних; 

3) отримання персональних даних при використанні Сайту та опцій Сайту, або комп’ютерних програм, розміщених на Сайті;

5.9. Фонд накопичує персональні дані з використанням автоматизованих засобів (серверне обладнання, хмарні сховища тощо) та/або неавтоматизованих засобів (картотеки, архіви тощо). 

5.10. Фонд може використовувати Ваші персональні дані лише з метою та в цілях, визначених цією Політикою та чинним законодавством, зокрема (але не обмежуючись): 

1) з метою обробки Вашого запиту (звернення) до Фонду, вчиненого за допомогою Сайту; 

2) з метою забезпечення надання Вами благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій, доступних на Сайті; 

3) з метою реалізації інших статутних цілей Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.11. Фонд може накопичувати персональні дані, оброблені в процесі відвідування/використання Вами Сайту, в тому числі шляхом внесення цих даних до бази персональних даних. Зберігання Ваших персональних даних здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства в сфері персональних даних. 

5.12. Поширення Ваших персональних даних здійснюється виключно за Вашою згодою або у випадках, визначених цією Політикою та чинним законодавством.

5.13. Ми використовуємо Ваші дані для здійснення статутної діяльності Фонд та виконання наших зобов’язань за укладеними з Вами правочинами, та можемо їх передавати третім особам в наступних випадках: 

1) виконання норм законодавства. Ми будемо розкривати ваші персональні дані третім особам в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання законного запиту державних органів, виконання рішення суду або відповідного до інших вимог законодавства; 

2) для запобігання незаконному використанню Сайту або порушення умов використання Сайту, наших правил та політик; 

3) для захисту Фонду від претензій третіх сторін; 

4) для допомоги в запобіганні або розслідування шахрайства; 

5) також ми передаємо ваші персональні дані третім сторонам на основі публічної оферти для обробки від нашого імені з дотриманням технічних і організаційних заходів для захисту ваших особистих даних — наприклад, для обробки кредитних карт і платежів. 

5.14. Ваші персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

• закінчення 3-річного строку їх зберігання або іншого строку, визначеного чинним законодавством; 

• припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та Фондом, якщо інше передбачено законодавством; 

• в інших випадках, визначених чинним законодавством в сфері захисту персональних даних; 

• також ви можете скористатися своїм правом на видалення своїх даних. В такому разі ваші дані будуть видалені з наших серверів протягом 30 днів після вашого запиту.

5.15. Фонд не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, окрім випадків, визначених законодавством. 

5.16. Протягом строку обробки персональних даних та іншої інформації Фонд має право знеособлювати їх таким способом, що вони втрачають зв’язок персонально з вами. Таку знеособлену інформацію Фонд має право використовувати в своїй статутній діяльності без будь-яких обмежень. 

5.17.Фонд має право перевіряти достовірність персональних даних, зокрема, шляхом запитування у вас додаткової інформації. 

5.18. Зміна персональних даних здійснюється вами самостійно шляхом усного чи письмового повідомлення про такі зміни Фонду, або шляхом внесення відповідних змін до правочинів, укладених з Фондом, в порядку, передбаченому такими правочинами. 

6. Права суб’єктів персональних даних 

6.1. В порядку, передбаченому чинним законодавством України, Ви маєте право: 

6.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження Ваших персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних;

6.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до ваших персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

6.1.3. на доступ до ваших персональних даних; 

6.1.4. отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи обробляються ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 

6.1.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних. Пред’явлення вимоги здійснюється у порядку, передбаченому для надання доступу до персональних даних; 

6.1.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними. Зміна та знищення персональних даних на вашу вимогу здійснюється у порядку, передбаченому для надання доступу до персональних даних; 

6.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять вашу честь, гідність та ділову репутацію; 

6.1.8. звертатися із скаргами на обробку ваших персональних даних до Уповноваженого або до суду; 

6.1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

6.1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди. Внесення застережень може унеможливити виконання Фондом своїх завдань; 

6.1.11. відкликати згоду на обробку ваших персональних даних. Відкликання згоди на обробку персональних даних або реалізація права на знищення персональних даних може призвести до обмеження або унеможливлення надання вам благодійної допомоги від Фонду. В такому разі, Фонд знищить персональні дані, які обробляє, за винятком тих персональних даних, які повинні зберігатися Фондом згідно вимог чинного законодавства України. Відкликання згоди на обробку персональних даних здійснюється в порядку, передбаченому для надання доступу до персональних даних. 

6.2. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики або якщо ви отримали будь-яке небажане електронне сповіщення, надіслане Фондом або начебто надіслане від імені Фонду, будь ласка, зв’яжіться з Фондом безпосередньо за адресою електронної пошти info.charity@drone.ua

7. Прикінцеві положення 

7.1. Політика набирає чинності з дати його розміщення на Сайті. 

7.2. Політика має ретроспективний характер і поширюється як на правовідносини між Фондом та користувачем Сайту, що виникли до моменту набрання чинності Політикою, так і на ті, що виникли після набрання її чинності. 

7.3. Фонд має право, за потреби, змінювати Політику. Зміни Політики, що не передбачають зміни мети (цілей) обробки персональних даних, не потребують вашої попередньої згоди.

7.4. Політика зі змінами, що не потребують попередньої вашої згоди, набирає чинності з дати розміщення на Сайті оновленої редакції Політики. 

7.5. Ненадання або неповне надання вами згоди на обробку Фондом ваших персональних даних або іншої інформації може унеможливити надання вам благодійної допомоги.

bottom of page